GARDEN EXPO II

16-17 MARCA 2019

G2A ARENA

WSTĘP 7 ZŁ i 12 ZŁ

ATRAKCJE_ZAROWKA ATRAKCJE_vectorworks ATRAKCJE_KOKEDAMA

Paweł Wolański

Temat: Zioła w życiu człowieka.

Paweł Wolański – dr inż. Prowadzi prace badawcze z zakresu zbiorowisk łąkowych, ziołoroślowych, szuwarowych, ruderalnych oraz muraw kserotermicznych w południowo-wschodniej Polsce. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Podkarpackiego Oddziału SPAK, Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Karpackiej Rady Naukowej i Społecznej Rady Na Rzecz Utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.